Informacje o osobach podejrzanych w sprawach wojskowych

Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego 1921 – Pismo Dowództwa Garnizonu Wojskowego Okręgu Generalnego Kraków Wydział II Sztab z 15 IV 1921 zaw. wykaz osób inwigilowanych i podejrzanych - wym. wyłącznie Żydzi (głównie zbiegli za granicę przed poborem ), m.in. Abraham Penzik, b. koncypient adwokacki z Sanoka, prezes Bundu; Tonka Katz, córka trafikanta z Sanoka, podejrzana o udział 'w akcji antypaństwowej Penzuka z powodu udzielenia pomocy i czynionych starań uwolnienia go z Dąbia', Jakub Gotlinger zam. w Łupkowie, podejrzany o szpiegostwo i przeprowadzanie zbiegów do Czechosłowacji. Uwaga końcowa: 'Powyższy wykaz sporządzony przez Ekspozyturę Wydz. II Szt. w Sanoku wskazuje na stwierdzone fakty czynnego udziału Żydów po stronie nieprzyjaciół, jako też ich czynnego udziału w przestępstwach przeciw sile zbrojnej (dezercja) dokonane w czasie istnienia Państwa Polskiego'.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Zespół: Starostwo Grodzkie Krakowskie
Sygnatura: StGKr46
Strona/Karta: L.1296/pr/21
Język: polski
Data wytworzenia: 15.04.1921
Miejsce powstania: Kraków
Nazwy geograficzne: Kraków, Kraków - Dąbie, Sanok
Organizacje i instytucje: Policja Państwowa