„Judaica – internetowy katalog źródeł historii i kultury polskich Żydów" to innowacyjna dwujęzyczna baza danych umożliwiająca łatwe i funkcjonalne wyszukiwanie informacji dotyczących historii i kultury Żydów w zasobach małopolskich archiwów i bibliotek.

Projekt realizowany w Instytucie Judaistyki UJ przez zespół kierowany przez dr. hab. Adama Kaźmierczyka jest efektem i kontynuacją wieloletnich kwerend prowadzonych w ramach programu „Judaica", pod kierownictwem dr. A. K. Link- Lenczowskiego, przez pracowników Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów, a następnie Katedry Judaistyki UJ.

Katalog Judaików to jeden z dwóch projektów internetowych baz źródłowych dotyczących dziejów społeczności żydowskiej na terenie Rzeczpospolitej (obok Bazy źródeł do dziejów samorządu żydowskiego) realizowanych przez Instytut Judaistyki UJ. Będąc nowoczesną formą zachowania i przekazywania informacji o dziedzictwie kulturowym oraz funkcjonalnym narzędziem pracy, baza stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie uzyskania szybkiej informacji. Unikalność projektu polega na tym, iż daje on możliwość dokładnego przeszukiwania nie tylko tytułów oraz miejsc przechowywania dokumentów, ale także zawartości ich abstraktów. Baza nie jest oczywiście w stanie zastąpić kwerend archiwalnych, ale pozwala znacznie skrócić ich czas. Wyszukanie rekordów w Internetowym Katalogu Judaików sprawi, że badacz będzie mógł udać się do archiwum, by odszukać konkretny materiał, bez konieczności przeglądania całych zespołów archiwalnych w poszukiwaniu źródeł dotyczących interesującego go zagadnienia.  

Katalog Judaików jest tworzony z myślą o pracownikach naukowych, studentach oraz wszystkich miłośnikach historii i kultury Żydów z Polski i zza granicy.

Materiał źródłowy

Przebadany materiał źródłowy pochodzi głównie ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie oraz jego oddziałów, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Czartoryskich, Biblioteki PAU i PAN, a także zbiorów instytucji kościelnych. Zakres chronologiczny źródeł obejmuje okres od XIV do XX wieku. Wyniki kwerend stopniowo wprowadzane są do bazy, która jest sukcesywnie uzupełniana o regesty z dokumentów z różnych epok. W dalszej perspektywie planowane są prace nad rozbudową Katalogu i prowadzenie kwerend uzupełniających, co pozwoliłoby poszerzyć zakres o zbiory znajdujące się poza Małopolską i docelowo nadać Katalogowi charakter ogólnopolski.

Opinie i uwagi na temat bazy oraz propozycje jej rozszerzenia prosimy kierować na adres: baza-judaika@uj.edu.pl