Kierownik projektu

prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

 

Administrator projektu

mgr Dominika Oliwa

e-mail: baza-judaika@uj.edu.pl